Høyres programkomité foreslår at flere ungdommer skal få slite på ungdomskolen. Det er noe man kan tro etter deres forslag om å innføre fraværsgrense på ungdomsskolen. Dette er å vise mistillit til elevene.

Da vi fikk se de endelige resultatene av å innføre fraværsgrensen i videregående skole, var dommen helt klar. Fraværsgrensen fungerte ikke for dem som trengte det aller mest.

Det grensen har gjort er å få ut de svakeste elevene, mens de aller sterkeste greier seg som før. Statistikken viser at elever som fikk IV (ikke vurdert) i ett fag, nå står i fare for å få IV i flere fag. Det fører til at hele ti prosent flere elever risikerer ikke å få karakter enn før fraværsgrensa ble innført.

Systemet er også grunnleggende urettferdig, spesielt når SSB og FAFO understreker at skolene ikke har lik praksis på føring av fravær.

Dette er noe jeg har kjent på selv, for jeg hadde noen tøffe år på videregående skole etter at fraværsgrensen først ble innført. Det var veldig lite rom for fleksibilitet, og når ting ble tøft var den eneste grunnen til at jeg ikke fikk karakter i ett fag at jeg hadde for mange prosent fravær.

Det handlet altså ikke om kunnskap eller evner, men om tall og statistikk. Resultatet var at skolen anbefalte meg å droppe ut av skolen for å prøve igjen neste år. Jeg kjenner dessverre til at det er mange slike «tilfeller» etter at Høyre sin teste- og kartleggingsskole har blitt implementert.

Etter all kritikken og diskusjonen av fraværsgrensen i videregående skole, så foreslår Høyres programkomité å innføre dette systemet i ungdomsskolen også. Ungdomsskolen skal være et trygt miljø for elevene, men mange ungdommer sliter på grunn av utrygt skolemiljø.

Det å slenge på en firkantet fraværsgrense på toppen av vanskelige skoledager, kommer til å føre til unødvendig stress. Burde man ikke heller gi økte ressurser til og muligheter for tilrettelegging og tilpasset opplæring?

Noe som er essensielt og kritikkverdig ved dette forslaget, er at eventuelle konsekvenser ikke ennå er utredet. Hva skal «straffen» være? Skal man få elever til å droppe ut av skolesystemet allerede fra ungdomskolen?

Det er nok av testing og kartlegging i ungdomsskolen allerede slik som den er i dag. Vi skal først og fremst bry oss om at elevene har det bra, ikke ha mer statistikk på elevene!

Jeg mener at Høyres forslag vil skape økte forskjeller og utestenging, i stedet for mer inkludering.