Det Rette Parti mener at det er på høy tid at vi får satt i gang arbeidet med en ny Sarpsbru før den gamle brua blir belagt med restriksjoner omkring 2027. Den nye brua bør følge det nordligste alternativet da dette også muliggjør en videre utbygging av et senere kraftverk.

Dette går Bane NOR sterkt imot. Her er det bare en ting som gjelder. Det er å valse over lokaldemokratiet. Samtidig forlanger de å sende strekningen Rolvsøy-Borg Bryggerier ut på høring. Og ikke nok med det. De vil legge ut fem alternativer hvorav de allerede har sagt at de vil nedlegge veto mot fire av dem. Makta råder.

Dette passer jo bra for Johnny Hansen, prosjektleder i Zephyr, som ønsker å bygge ut vindkraftparker i Skjebergmarka og ved Syverstadvannet. Han hevder at Skjebergmarka ikke er urørt natur, men etter vår oppfatning er jo dette selve indrefileten av vår natur.

Her har vi stier og noen relativt beskjedne tømmerveier som gir muligheter for våre innbyggere til å benytte seg av allmenningsretten til i ro og mak å ta seg frem til Isesjøen, Tvetervannet, Opsjø, Børtevannet, Langen, Bergsjøen, Ingridtjern, Krysstjern og andre småtjern.

Inne på fjelltoppene rundt disse vannene skal det bygges anleggsveier av helt andre dimensjoner enn de som ligger der i dag. Og hvilke dimensjoner får ikke disse vindmøllene. Jo, hele 200 meter høye og med vingespenn på 150 meter. Hvilket vingesus vil man ikke merke!

En gammel venn av meg sa en gang at det fine med Østfold er at det ikke er noen høye fjell som stenger for utsikten. Sitter man i vannkanten av Børtevannet, sier Johnny Hansen, så ser man ikke vindturbinene. Nei, ikke hvis du snur ryggen til, spør du meg.

Jo da, disse vindmøllene vil synes i mange mils omkrets. På toppen av Sætreåsen som er cirka 150 meter høy får vi altså en vindmølle på 200 meters høyde. Tre ganger så høy som den gamle Svinesundsbrua!

Denne konstruksjonen vil synes helt til Hvaler og Færder Fyr. Dette vil ikke Det Rette Parti ha bare 15 kilometer fra byens sentrum. Det må være andre steder i dette landet vindkraftverk må passe bedre enn her hos oss. Ikke minst til havs. Og det bør jo være midt i smørøyet for vår pressede oljeindustri.