I Dagsavisen 11. november konkluderte Mette Johnsen Walker, forbundssekretær i Skolenes landsforbund (SL), at partssamarbeidet er parkert i saken om omstridte Visma InSchool (VIS). Vi har fått meddelt at dette skapte umiddelbare reaksjoner, både fra Visma og Vigo IKS.

Vi er glad dere reagerte. Håper dere også lytter? Det er nemlig på høy tid å snakke om demokratiske prosesser med bred involvering også i de interkommunale selskapene.

Før vi kan gjøre det, så er det imidlertid behov for en avklaring. Vi må samles om hva reell medbestemmelse egentlig er. Medbestemmelse betyr å delta i avgjørelser som angår ens egen situasjon. Det forutsetter samarbeid. Med andre ord; når bare én part bestemmer og tar en avgjørelse, så er det ikke medbestemmelse. Da kalles det informasjon.

Hilde Nagell, statsviter, forsker og rådgiver i Tankesmia Agenda, har viet flere sider i sin nyutgitte bok «Digital revolusjon» til Visma InSchool. Hun peker på hvordan innføringen av systemet har gått utenfor de ordinære kanalene partene i arbeidslivet har for samarbeid.

«De fleste arbeidsgivere er gode på å informere. De gir ansatte informasjon, og kan hevde at de da dermed har latt dem få medvirke. Det er imidlertid ikke godt nok. Aktiv medvirkning må i langt større grad betraktes som en nødvendig forutsetning, også når målet er å lykkes med et digitaliseringsprosjekt. I bunn og grunn handler dette om tillit. Digitalisering må gjøres tillitsbasert.»

I etterkant av kronikken til Walker har det kommet enda tydeligere frem at organisasjonene og Vigo IKS har ulik virkelighetsoppfatning av hvordan prosessen har vært. Vi mener den har vært fraværende, men Vigo IKS mener at medvirkning er ivaretatt gjennom et samarbeid med Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet.

Det er flere ting som skurrer her.

Før det første: Hvorfor kun to organisasjoner? Hvem er Vigo IKS til å håndplukke hvilke organisasjoner som får ha medbestemmelse? I et godt partssamarbeid stenger man ingen ute, men inviterer alle til bords.

For det andre: På hvilket tidspunkt i prosessen ble egentlig disse organisasjonene involvert?

Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, siteres i boken til Hilde Nagell. Han bekrefter at deres tillitsvalgte har fått informasjon, dog i etterkant. Det har forekommet testing av systemet, men formelle drøftinger ved viktige veiskiller har ikke funnet sted.

Dette fikk også en av våre egne tillitsvalgte fra tidligere Akershus bekreftet i et oppvaskmøte med Visma.

«Som tillitsvalgt fikk jeg være med på et oppvaskmøte med representanter fra Visma. Et av mine spørsmål var om VIS i det hele tatt hadde, eller hadde hatt, en referansegruppe blant den største brukergruppen. Svaret var nei, men de skulle åpne opp for at noen lærere fra ulike videregående skoler i Akershus kunne fungere som dette. Referansegruppen viste seg å være en gruppe som utførte gratis systemtestjobb. Vi skulle gi tilbakemeldinger på engelsk, direkte til utviklerne i Irland. Det var kun forskjeller mellom test og produksjon som var interessante for dem i denne sammenhengen. Alle tilbakemeldinger på ting som ikke virket, var klønete å utføre, eller forslag til forbedringer, var helt uinteressante. Dette var et meningsløst merarbeid.»

Ute på skolene føler de ansatte seg maktesløse. De må bruke et system som kompliserer og reduserer effektiviteten i hverdagen, fremfor å forenkle. Systemet oppleves så lite fleksibelt i forhold til ønsket bruk, at det i flere sammenhenger er styrende for det pedagogiske arbeidet.

Denne utfordringen påpekes også av Hilde Nagell:

«Når store prosjekter havner hos en enkelt leverandør, eller prosjektet går ut på å bygge en felles programvare som alle skal bruke, øker det sårbarheten og avhengigheten. Samtidig er det fare for at en standardløsning presses fram i møte med en lang rekke behov og rutiner som er forskjellige. Her ligger feilen i mange av de mislykkede digitaliseringsprosjektene i offentlig sektor: Man tenker for stort».

Dette må tas på alvor. Det kan ikke fnyses bort av verken Visma eller Vigo IKS. Hverdagen der ute er det ikke dere som kan best. Visma skriver på sin hjemmeside at VIS er utviklet av skolefolk, men i hvilken grad ble de reelle behovene kartlagt?

Vi hovedtillitsvalgte i Skolenes landsforbund (SL) mener at dagens situasjon kunne vært unngått gjennom et partssamarbeid, hvor det var lagt til rette for reell medbestemmelse. Og ikke minst, hvis man hadde rådført seg med og involvert brukergruppene tidlig. Slike store investeringer må drøftes i forkant. Når prosessen i forkant ikke har vært god, som her, og man i tillegg ikke leverer et godt produkt, så taper alle parter.

Vi er ingen bremseklosser. Vi er brobyggere, bidragsytere og gode samarbeidspartnere. Gjennom reell medbestemmelse kan vi bidra til felles virkelighetsforståelse, bedre beslutninger, bedre samarbeidsklima, bedre kommunikasjon, styrket motivasjon og engasjement, og styrket lojalitet og gjennomføringsevne. Og ikke minst, færre konflikter fordi vi ender opp med et system som fungere formålstjenlig.

Vi er ikke som piken med svovelstikkene, som med sorg i blikket titter inn på det gode selskap, og dagdrømmer om å få sitte ved samme bord.

Vi står her med arbeiderbevegelsens historikk i ryggsekken. Kampklare. En kamp som handler om partsamarbeidet og den norske modellen.

Og vi spør ikke lenger. Vi stiller krav.

Slipp oss inn!

Linn-Merete Hammerstad, hovedtillitsvalgt SL, Viken fylkeskommune

Geir Andersen, hovedtillitsvalgt SL, Viken fylkeskommune

Jeanine Norstad, hovedtillitsvalgt SL, Viken fylkeskommune

Egil Gundersen, hovedtillitsvalgt SL, Agder fylkeskommune

Olav Stensvehagen, hovedtillitsvalgt SL, Innlandet fylkeskommune

Sissel Stokke, hovedtillitsvalgt SL, Møre og Romsdal fylkeskommune

Bjørnulf Schanche, hovedtillitsvalgt, SL Nordland fylkeskommune

Roger Vinje, hovedtillitsvalgt SL, Oslo kommune

John Gunnar Svela, hovedtillitsvalgt SL, Rogaland fylkeskommune

Merete Kurrak, hovedtillitsvalgt SL, Troms og Finnmark fylkeskommune

Klaus Magnus Berg, hovedtillitsvalgt SL, Troms og Finnmark fylkeskommune

Rigmor Bjercke, hovedtillitsvalgt SL, Trøndelag fylkeskommune

Staale Bergersen, hovedtillitsvalgt SL, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Siren Marit Dahl, hovedtillitsvalgt SL, Vestland fylkeskommune