Som senterpartist er jeg opptatt av landets selvforsyning. Folk flest vil ha trygg og sunn mat. Mange blir stadig mer opptatt av hvor og hvordan maten produseres.

Det er helt vesentlig å støtte oppunder jordvern og lokale produsenter. Ved å benytte seg av lokale produsenter og kortreist mat bidrar du til en bedre sirkulærøkonomi, og samtidig bidrar du også til et lavere klimautslipp.

Norsk jordbruk har satt i gang ulike tiltak for å redusere klimagassutslipp. Den norske maten er derfor en av de tryggeste og reneste i verden, med minimal bruk av både sprøytemidler og antibiotika.

Norge bruker minst antibiotika i husdyrproduksjon i Europa. Vi bruker 4 milligram per kilo kjøtt. Bruken har i Norge gått ned med 40 prosent siden 90-tallet. Kjøttvarer med mye antibiotika i seg kan skape antibiotikaresistente mennesker, noe som er en trussel hvis man får en sykdom som krever antibiotika.

Bruk din lokale butikk og kjøp gjerne norske produkter, - da får du kvalitet og støtter samtidig norske arbeidsplasser.

Senterpartiet mener at Norge skal være helt øverst i verdenstoppen når det gjelder dyrevelferd, dyrehelse, smittevern, bærekraft og miljø.

Mat har stor betydning for både verdiskaping og norske arbeidsplasser. Det blir kastet flere titalls kilo mat av hver nordmann hvert eneste år. Senterpartiet ønsker å motvirke dette matsvinnet. Kasting av mat er rett og slett sløsing med en dyrebar ressurs.

Koronapandemien kom over oss som lyn fra klar himmel. Flere små lokale bedrifter og produsenter sliter nå med å få endene til å møtes. Mange snakker om at de savner svenskehandelen og blåser i å ta alle restriksjonene på alvor. Dette fører til økt smittefare.

Jeg vil oppfordre alle til å ta restriksjonene på alvor. I denne vanskelige tiden må vi ta vare på hverandre, det gjør vi ved å følge smitteverntiltakene.

Det er ingen tvil om at etter at samfunnet ble mer åpent i løpet av sommeren, har mange mennesker glemt hvor farlig denne pandemien egentlig er. Jeg er opptatt av dem som er i risikogruppen, og mener at flere bør ta hensyn til disse.