– Vi har besluttet å heve rentene på boliglån og på sparekonto. Bakgrunnen for hevingen er Norges Banks beslutning om å øke styringsrenten, samt utviklingen i rentemarkedet, sier Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge, i en pressemelding

Nordea øker rentesatsen på boliglån med inntil 0,5 prosentpoeng. Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 5. august 2022.

Renten på innskudd heves med inntil 0,6 prosentpoeng.

Norges Bank hevet torsdag styringsrenta med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent. Årsaken er kraftig prisstigning den siste tiden, kombinert med svært lav arbeidsledighet.

Norges Bank varslet samtidig torsdag at renta skal opp i 3 prosent innen neste sommer.