I undersøkelsen kommer det fram at bare halvparten av de spurte har høy tillit til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) jobber for innbyggernes beste. Tilsvarende tall fra Etterretningstjenesten er 38 prosent, mens kun 34 prosent svarer at de har høyt tillit til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Tallene tar utgangspunkt i en landsdekkende undersøkelse med 1.000 respondenter foretatt av Nordstat i juli på vegne av LO Stat og Utsyn – forum for utenriks og sikkerhet.

– Disse tallene burde vært høyere, sier leder Hedda Bryn Langemyr i Utsyn.

Hun mener at noe av forklaringen kan være at mange ikke har kjennskap til hva tjenestene arbeider med, samtidig som noen har lav tillit til dem.

Tilliten er aller verst i Nord-Norge, hvor flere er skeptiske til sikkerhetsmyndighetene enn landsgjennomsnittet.

– At sikkerhetsmyndighetene er upopulære i nord har både historiske årsaker og er ikke overraskende etter Ølen Betong og Frode Berg-saken de siste årene, sier Langemyr.

Mens det nasjonale gjennomsnittet med tillit til PST er 50 prosent, er det kun 38 prosent som har tillit til dem i nord. Også NSM og E-tjenesten får lavere oppslutning der enn resten av landet.