Gå til sidens hovedinnhold

– Norge må ut av ACER!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet vil ta tilbake nasjonal kontroll over norsk energipolitikk. Vi vil trekke Norge ut av ACER og har nettopp fremmet forslag om dette i Stortinget. Partiene på Stortinget skal stemme for eller imot forslaget denne våren.

Senterpartiet vil sikre lav strømpris i Norge. Derfor er vi grunnleggende uenige med målet til ACER, et mål som vil gi høyere strømpriser i Norge. ACERs oppdrag er å fremme et «fullt integrert» internt energimarked i Europa. I fjor var strømprisene i for eksempel Tyskland mer enn dobbelt så høye som i Norge. Hvis Norge kobles tettere på det europeiske strømnettet, vil Norge importere høyere europeiske strømpriser. Det vil svekke norsk industri, føre til tap av arbeidsplasser og bli dyrt for vanlige norske familier.

Les også

– Vi må se hele Norge

Norge er i dag et av verdens beste land å leve i. Dette skyldes ikke minst at vi har sikret nasjonal kontroll over både eierskapet til, og bruken av egne naturressurser. Tidlig på 1900-tallet vedtok Stortinget konsesjonslovene, noe av det stolteste i norske historie. Konsesjonslovene ble avgjørende i utviklingen av både norsk industri og oppbyggingen av den norske velferdsstaten. Akkurat som at det for hundre år siden var viktig å ha full nasjonal kontroll over bruken av våre nasjonale energiressurser, er det heller ikke nå i Norges interesse å la EU regulere norsk strøm ut ifra sine interesser og sitt system.

Les også

Forbrukertilsynet advarer mot strømleverandører som sier de er billigst

Før EUs såkalte tredje energimarkedspakke en gang ble tatt inn i EØS-avtalen, hadde EU allerede vedtatt sin fjerde. Høyreregjeringen la den fjerde energimarkedspakken ut på høring i fjor sommer, og den innebærer enda mer makt til EUs energibyrå. Gjennom stadig tettere integrasjon i EUs energiunion, slutter Norge seg til et detaljert regelverk som gjør det svært vanskelig å iverksette tiltak som prioriterer norske interesser.

Les også

Nei til salg av Norge!

Det har de siste par årene vært stor uro innen norsk industri for utbygging av den store utenlandskabelen NorthConnect. EU har bevilget 10 millioner euro til prosjektet. Dersom NorthConnect blir tillat bygd, vil den gjøre strømmen dyrere i Norge. Da Senterpartiet sist satt i regjering, krevde vi at kabelen ble fjernet fra EUs liste over prioriterte prosjekter. Så fort Høyre og Frp tok over regjeringskontorene, lot de derimot EU presse oss til å holde den på sin liste.

I tillegg endret Høyre og Frp loven slik at det ble mulig å bygge utenlandskabelen. Senterpartiet har ved flere anledninger foreslått at Stortinget skal si nei til kabelen. Høyreregjeringen og Arbeiderpartiet har derimot stemt imot Senterpartiets forslag.

Les også

– Kutt i milliardene til EU!

Senterpartiet vil ta vare på og styrke det norske folkestyret. Folket i Norge skal styre utviklingen av landet gjennom sitt valg av representanter til Stortinget. Beslutninger av stor betydning for norsk energipolitikk skal fattes i Norge.

Derfor sier Senterpartiet nei til ACER.

Les også

– Det grønne skiftet krever rettferdig nettleie

Les også

– Senterpartiet vil ha en totalberedskapskommisjon

Les også

En seier for desentralisering og rettssikkerhet!

Les også

Acer må behandles på nytt!

Les også

Husk at flertallet bestemmer

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.