«Norge trenger flere arbeidsplasser. Heldigvis er det mange som satser», sa vår statsminister i årets nyttårstale.

Høyres hovedbudskap er å skape mer og inkludere flere. Vi må ha flere som bidra inn til statsbudsjettet, enn de som får fra statsbudsjettet. Derfor er det viktig å legge til rette og ikke minst skape en kultur for gründerskap.

Gründere er med på å skape morgendagens arbeidsplasser. Både direkte ved at de vokser og ansetter flere personer, og indirekte ved at de utfordrer det eksisterende næringslivet til å utvikle seg videre.

Dessverre er fortsatt kvinneandelen lav når det gjelder gründerskap. Av de som ønsker å starte egen bedrift, er hele 45 prosent kvinner, men det er bare 33 prosent som faktisk går til det skrittet å starte opp. Andelen av de som overlever etter fem år er kun på 19 prosent.

Regjeringen har derfor utarbeidet en handlingsplan, med 13 ulike tiltak, for å bidra til at flere kvinner etablerer egen virksomhet. Dette for å gi gode rammer for gründere og oppstartsselskaper, tilpasset kvinner, slik at det skal bli lettere og tryggere å skape nye arbeidsplasser.

Likevel mener mange kvinner at det fortsatt er en del hinder for at de skal både tørre å starte egen bedrift. Det er spesielt tre faktorer som det vises til: økonomi, sikkerhet og nettverk. Flere studier viser også at kvinner møter på større problemer enn menn med å få tilgang til kapital.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva kan alle bidra med både kapital, rådgivning og andre former for støtte til innovative virksomheter, ved blant annet å hjelpe til å knytte kontakter, bygge nettverk og øke kompetanse.

Gode sykelønns- og inntektssikringsordninger gir økonomisk og sosial sikkerhet. Mangelfulle rettigheter ved sykdom trekkes frem som en sentral utfordring ved det å starte og drive egen virksomhet. Det er derfor gledelig at regjeringen i fjor vedtok at dekningsgraden for sykepenger økte fra 75 til 80 prosent. Også adgang til dagpenger under etablering, ble utvidet fra ni til tolv måneder i 2019. Dette er gode tiltak, men vi må få til mer.

Med bakgrunn i regjeringens handlingsplan skal Viken Høyres kvinneforum:

  • Sette kvinnelig entreprenørskap på dagsorden
  • Være med å skape nettverk og mentorprogram for å trygge kvinner til å starte egen bedrift
  • Fremme kunnskap om «Business Angels»
  • Skape engasjement og kunnskap om gründerskap, forretningsmuligheter, ledelse og verdiskaping
  • Stimulerer til at flere kvinnelige gründere lykkes i å skape sin egen stabile arbeidsplass
  • Stimulere til at flere kvinnelige gründere utvikler og virkeliggjør vekstambisjonene de har for bedriften.
  • Bruk av Ungt Entreprenørskap med fokus på kvinnelig entreprenørskap

Ønsker du å være med?