2019 har vært et svært betydelig år i EU-sammenheng. Valget i Storbritannia ser nå ut til å avslutte en treårig usikkerhet omkring hvorvidt det blir britisk utmeldelse. Det ser det nå ut til å bli, etter Boris Johnsons knusende seier for De konservative.

Parallelt med dette ser vi at brexit ikke har utløst noe skred av skilsmisseønsker fra andre medlemsland. Snarere tvert imot! Den nyeste målingen fra Eurobarometeret viser at 60 prosent av EU-landenes innbyggere støtter sitt lands medlemskap i EU. Dette er et godt resultat etter årevis med brexit-kaos, migrasjonskrise og – før dette – finanskrise.

Her hjemme er det fortsatt motstand mot et fullverdig norsk medlemskap. Man skulle kanskje tro at konsekvensen ble økt motstand mot EØS-avtalen, selv om den utgjør det viktigste fundamentet for Norges Europa-tilknytning. Slik er det heldigvis ikke.

Oppslutningen om EØS-avtalen er svært stor. Videre, den er stor blant alle partiers velgere, bortsett fra Rødt. Selv blant Senterpartiets velgere – altså partiet som har gjort EØS-kritikk til sin paradegren – mener et flertall at avtalen er god for landet.

Det er egentlig ikke så rart. EØS-avtalen er en viktig abonnementsordning på norsk velferd, som gir oss rettigheter og handelsmuligheter med vårt viktigste nærområde.

I mitt eget parti, har vi igjen begynt å diskutere vårt fremtidige forhold til EU. I forbindelse med arbeidet med vårt neste stortingsvalgprogram, har både Unge Høyre og leder av programkomiteen begynt å diskutere muligheten for at Høyre skal gå i bresjen for fullt norsk medlemskap.

Årsaken er ikke at vi mener EØS-avtalen er dårlig, men at den ikke er nok. Fremover vil vi måtte finne fellesløsninger på grenseoverskridende problemer, slik som klima, migrasjon, internasjonal kriminalitet og skatteflukt. Dette kan ingen land gjøre alene, og innenfor EU finnes det muligheter gjennom forpliktende samarbeid.

Én ting har vi i alle fall lært av 2019 – brexit ser heldigvis ut til å være et engangstilfelle.