Avgjørelsen var helt i tråd med ekspertenes forventninger.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet vurderer nå utsiktene og risikobildet slik at styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover.

– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Prognosen for styringsrenten er lite endret fra forrige pengepolitiske rapport og innebærer nullrente fram til slutten av neste år, før en renteoppgang vil komme i 2022.

Frykter oppbremsing

Det var en enstemmig komité som på onsdagens rentemøte besluttet å holde styringsrenten uendret.

Komiteen frykter at den økte spredningen av koronaviruset kan bremse norsk økonomi, som har hatt en oppgang gjennom sommeren, og de understreker at det vil ta tid før sysselsetting og produksjon er på samme nivå som før pandemien.

Det pekes videre på at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting tilbake mot mer normale nivåer, det reduserer også faren for arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå. Samtidig kan en lang periode med lave renter øke faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp.

Som ventet

Norges Bank satte styringsrenta til null prosent for første gang i historien ved rentebeslutningen som ble offentliggjort 7. mai.

Analytikerne ventet også på forhånd at Norges Bank ville holde styringsrenta uendret.

(NTB)