Inflasjonen har økt mer enn Norges Bank har ventet og arbeidsmarkedet er strammere enn tidligere. Det er bakgrunnen for at Norges Bank i dag hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,5 prosent.

– Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Prisveksten har steget videre og er klart over målet vårt på 2 prosent. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Øker igjen neste måned

Norges Bank melder videre at det er tegn på nedkjøling i deler av økonomien og mener at utsiktene til lavere frakt- og energipriser enn det de har lagt til grunn kan dempe prisveksten.

– Renten er hevet mye på kort tid, og pengepolitikken begynner å virke innstrammende på økonomien. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen, skriver Norges Bank.

Det er Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet som setter renten og de var enstemmige om heving. Komiteen opplyser også at styringsrenten mest sannsynlig vil settes ytterligere opp i desember.

Strammere økonomi

– Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Samtidig ser vi at deler av økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache på pressekonferansen i forbindelse med at rentehevingen.

– Mange husholdninger får en strammere økonomi. Høyere renter gir høyere lånekostnader for de som har gjeld. Og kjøpekraften svekkes også av den høye prisveksten,

– Jeg har forståelse for at det kan være krevende, men de fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere økte utgifter, sier Bache.

– I diskusjonene har komiteen vært opptatt av å balansere risikoen for å stramme til for mye mot risikoen for å stramme til for lite. Hvis vi ikke setter renten nok opp, er det en fare for at inflasjonen biter seg fast, og at det senere blir behov for å heve renten enda mer for å få prisveksten ned. Setter vi på den annen side renten for mye opp, kan vi bremse økonomien mer enn nødvendig. Det ønsker vi å unngå. Vi mener vi balanserer disse hensynene best ved å heve renten med 0,25 prosentenheter nå.