Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 3 prosent. Sentralbanken presenterte sin rentebeslutning torsdag.

Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen. Prisveksten er klart over målet. Veksten i norsk økonomi er i ferd med å avta, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten er på vei opp, opplyser Norges Bank i en pressemelding.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenta videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Styringsrente på 3,5 i sommer

I desember satte sentralbanken opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Vurderingen var da at styringsrenta mest sannsynlig ville settes videre opp i første kvartal 2023.

Norges Bank opplyser videre at renta trolig må mer opp enn tidligere anslått for å bringe inflasjonen ned til målet. De ser for seg en styringsrente på rundt 3,5 prosent i sommer.

Det videre forløpet for renta avhenger av den økonomiske utviklingen.

– Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn, eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renta bli lavere enn anslått, opplyser sentralbanken.

Mange sliter nå

Oppgangen på 0,25 prosentpoeng var som ventet, sier NHO.

– Ulike anslag tyder på at det vil ta tid å få inflasjonen ned mot målet igjen. Derfor var det riktig av Norges Bank å heve renten nå, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til NTB.

Også sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank ventet økningen.

– Rentebanen trekkes egentlig ned av uroen i markedet, men hensynet til inflasjonen er tross alt det viktigste til sentralbanken, sier Knudsen, som tror rentetoppen blir 3,5 prosent.

Nordeas økonomer venter flere renteøkninger fremover – i mai, juni og muligens i september. Rentetoppen kan bli så mye som 3,75 prosent, tror de.

Bank2 opplever en økning i antall henvendelser fra kunder som ber om avdragsfrihet, betalingsfrihet eller lavere rente.

– Folk bør planlegge for en høyere boliglånsrente. Stadig flere klarer ikke lenger å betjene lånene sine. Vi er fortsatt på lavere nivåer enn før pandemien, men antallet øker, sier gjeldsspesialist Sebastian Mikolajczyk.

– Norges Bank undervurderer situasjonen

Norges Eiendomsmeglerforbund frykter nå et langvarig tilbakeslag i boligbyggingen.

– Salget av nye boliger er nå på finanskrisenivå, og takten for igangsetting stuper. Vi har tidligere advart mot at kombinasjonen av høye importerte byggekostnader og for kraftig renteoppgang kan utløse en boligresesjon, med overslag til økonomien for øvrig. Nå er vi der, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Forbundet mener at Norges Bank undervurderer situasjonen og frykter at den lave boligproduksjonen på sikt vil føre til prispress i boligmarkedet.

Forbrukerorganisasjonen Huseierne tror de største bankene raskt vil følge etter sentralbanken og at de første rentehevingene kommer fredag eller mandag.

– Med denne rentehevingen har et vanlig boliglån på 2 millioner kroner blitt 35.000 kroner dyrere på et år, eller rundt 2.900 kroner i måneden, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl.

Han oppfordrer boligeiere til å forhandle med bankene om renta.

– De beste avtalene vil fortsatt ligge under 4,5 prosent, sier han.