I 2019 feires 500-årsjubileum for den norske boka. I 1519 utkom Breviarium Nidrosiense og Missale Nidrosiense. Utgivelsene skulle dekke den katolske kirkens behov for en standardisert liturgi i Norge. Bøkene ble trykt i Paris og København, men fordi de ble trykt på norsk initiativ, for norske penger, og for det norske markedet, regnes bøkene for norske.

– Som en del av jubileet skal Nasjonalbibliotekets forskningsbibliotekar Siv Frøydis Berg og papirkonservator Chiara Palandri reise til noen utvalgte kommuner og bibliotek for å vise fram og fortelle om disse to klenodiene. Vi er stolte og glade for å kunne fortelle at Sarpsborg er en av disse kommunene, opplyser byens biblioteksjef, Anette Kure, i en melding til Sarpsborg Arbeiderblad.

I tillegg kommer historiker Trond Svandal.

Mandag 27. mai kommer disse bøkene til Sarpsborg, som eneste sted i Østfold, og skal vises fram i Olavs hall på Borgarsyssel Museum. Arrangementet er et samarbeid mellom Sarpsborg bibliotek, Østfoldmuseene – BorgarsysselMuseum og Nasjonalbiblioteket i anledning Bokåret 2019.