Siden mannen ble dømt til å sone 13 år har forsvarer Harald Otterstad gjort alt han kunne for å få mannen ut av fengsel.

– Vi har gjort alt vi kan her og nå er dommen sonet. Min klient er veldig glad for å komme videre, sier han.

Løslatt på grunn av helsa

I vedtaket om løslatelsen er det lagt til grunn at mannen har fått svekket allmenntilstand. Han er nå blitt pleietrengende og har ikke god nok helse til å sone resten av dommen.

– Vi er glade for at søknaden ble innvilget. Det ville vært uverdig å måtte sone i fengselet der han ikke får pleien han trenger, sier Otterstad.

Nå som Sarpsborg-mannen blir løslatt får han tilbake friheten igjen. På grunn av helsetilstanden har han fått tildelt plass ved langtidsomsorgen i Sarpsborg kommune.

– Det blir en helt ny livssituasjon for ham. Når får han tilbake igjen så mye som han kan av et normalt liv, sier forsvareren.

Svekket under soning

Otterstad mener den svekkede allmenntilstanden handler om mer enn at mannen er blitt eldre. I vedtaket fra kriminalomsorgen om løslatelse bekreftes det at mannen har hatt en tung soning.

Mannen har stått fast ved at han er uskyldig og ikke mente å ta livet av kona slik han ble dømt for. Den psykiske belastningen ved å sone for det han ser som en ulykke har tæret på ham.

– Han forsonte seg ikke med dommen. Han ser seg selv som uskyldig og det har svekket ham under fengselsoppholdet, sier Otterstad.

Selv om forsvareren har pensjonert seg følger han opp saken. Det gjør godt å se tilbake på at han nådde fram for klienten som endelig føler seg sett og hørt av rettsapparatet.

Bjørnstad-drapet

  • Klokka 23.48 tirsdag 17. mars 2015 ringte en da 80 år gammel mann til politiets operasjonssentral og fortalte at han hadde skutt sin 72 år gamle kone i parets bolig på Bjørnstad. 17 minutter senere ble mannen pågrepet uten dramatikk. Kvinnen ble erklært død av helsepersonell på stedet.
  • Mannen ble raskt siktet og senere tiltalt for forsettlig drap på sine kone gjennom nesten 50 år. Mannen har hele tiden hevdet at skuddet ble avfyrt ved et uhell og nektet straffskyld.
  • I januar 2016 ble pensjonisten dømt til 13 års fengsel for forsettlig drap på sin egen kone. Han ble også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til parets sønn, samt fradømt arveretten til sin kone.
  • I juni samme år ble han i Borgarting lagmannsrett funnet skyldig i forsettlig drap, og lagmannsretten økte straffen til fengsel i 13 år og seks måneder.
  • I juni 2016 ble hans anke over lagmannsrettens dom nektet fremmet av Høyesterett, slik at dommen ble rettskraftig.
  • I november 2016 søkte den drapsdømte Sarpsborg-mannen Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om at saken måtte tillates fremmet for ny behandling. Denne søknaden ble avslått.
  • Den nå 86 år gamle mannen sonet drapsdommen i Halden fengsel.