Bare tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket mark. I 2020 økte nok en gang nedbyggingen av dyrka mark i Norge. Dette er den høyeste nedbyggingen siden 2017. Ifølge Statistisk sentralbyrå har minst 32.000 dekar jord blitt bygd ned de siste fire årene. En stor del av jorda går tapt på grunn av bygging av bosteder, veier og lignende inngrep. Fortsetter denne trenden vil vi slite med å dyrke mat til alle i fremtiden.

Det er et paradoks at pilene peker nedover for norsk matproduksjon, samtidig som behovet for mat i Norge og i verden øker. Norge ligger i bunnsjiktet i verden hva selvforsyning angår. Selvforsyning handler om at vi produserer mest mulig av maten innbyggerne i landet vårt trenger selv.

Les også

– Landbrukspolitikk er mer enn å heie på landbruk!

Matsikkerhet handler om at alle skal ha tilgang til nok og trygg mat - også i krisetider. Å ha en høy selvforsyningsgrad reduserer behovet for import. I krisetider, der grensene kan stenge, bidrar en høy selvforsyningsgrad til norsk matsikkerhet. Norge blir stadig mer avhengig av at andre land produserer mat for oss. Det er en kritisk utvikling.

Senterpartiet mener at det det å ha en nasjonal verdikjede for mat med spredt produksjon i hele landet, er god risikohåndtering. Matsikkerhet og beredskap handler om å opprettholde, og helst øke, den løpende matproduksjonen i hele landet. Det gir både forsyningssikkerhet, sysselsetting og verdiskaping.

Les også

Trygg mat, trygge arbeidsplasser

Koronapandemien har det siste året vist oss betydningen av matberedskap og norsk matproduksjon, og lært oss at vi ikke kan stole på at vi bare kan importere det vi trenger i en krisesituasjon. For å være i stand til å stå imot kriser i fremtiden, må vi sørge for å bevare vår egen matjord. De norske beredskapslagrene for mat tilsvarer bare kaloribehovet for cirka 30.000 personer i tre dager!

I 1994 ble Norge med i EØS, noe som medførte at politikerne valgte å bygge ned våre beredskapslagre med korn. Begrunnelsen var at vi ikke trengte matberedskap siden vi var blitt en del av det felleseuropeiske markedet.

Det er på tide at Norge tar et ansvar for å utnytte kapasiteten til å produsere mat til egen befolkning. Det er på tide at Norge ikke bare stopper nedbyggingen av landbruket, men legger til rette for at vi kan bygge opp landbrukets infrastruktur for fremtidige generasjoner. Det er mye man kan bruke de 10.000 milliardene Norge har i Oljefondet til, men vi kan ikke spise de. Det er mat vi trenger for å leve.

Vi i Senterpartiet ønsker å bevare matjorda vår. La oss stå samlet om selvforsyning, vern av lokale verdier og vern av vårt lokale matfat.

Les også

Matsikkerhet og bærekraft i et endret klima

Les også

Matsikkerhet i fremtiden

Les også

– Bøndenes betingelser er under press i Sarpsborg

Les også

– Jordflytting er ikke førstevalget

Les også

Dyrket mark er opptatt areal

Les også

Dyrka mark og små «jordlappær»