Gå til sidens hovedinnhold

Norsk Bane ber kommunene om penger for å utrede nye jernbanetraseer

Selskapet Norsk Bane AS søker om 2,1 millioner kroner fra Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden kommuner for å utrede en helhetlig, detaljert og moderne Østfoldbane gjennom regionen.

For abonnenter

Det kommer fram av en søknad som selskapet har sendt de fire kommunene.

Europabanen

Det svenske initiativet – Skagerrakbanen – er ikke den eneste henvendelsen Sarpsborg kommune har fått. 22. mars kom følgende initiativ fra selskapet Norsk Bane AS: «Vi tillater oss å søke om tilskudd til en helhetlig og detaljert utredning om en moderne Østfoldbane, som ledd i en attraktiv baneforbindelse Oslo – Göteborg – København – Hamburg, og sett i sammenheng med både eksisterende baner og ulike planer, blant annet for en ny bane Oslo – Stockholm via Indre Østfold kommune. Arbeidet organiseres som et tilskuddsfinansiert prosjekt.»

Norske Baner bruker selv begrepet Europabanen om sine ideer, og de søker om til sammen 2,1 millioner kroner fra de fire kommunene Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Eget initiativ

– Hvem er det dere gjør dette på oppdrag for?

– Det er ikke noen vi gjør det på oppdrag for. Det er et initiativ vi selv har tatt. Vi mener det er behov for å gjøre en skikkelig utredning, sier daglig leder i Norsk Bane, Jørg Westermann.

– Hvorfor skal de fire kommunene bli med på dette?

– Kommunene vil få en oversikt over hva som er aktuelle og lite aktuelle framtidige jernbanetraseer. Sarpsborg kommune har etterlyst flere planer. Med dette vil de få et konkret forslag som de selv kan spille inn til Samferdselsdepartementet og Stortinget, sier Westermann.

– Har dere hatt kontakt med kommunene om initiativet før dere sendte søknaden?

– Vi har tidligere hatt kontakt med politikere i flere av de fire kommunene, men foreløpig ikke snakket med noen i forbindelse med denne søknaden, sier Westermann.

Kollaps

Intercity-prosjektet med dobbeltspor gjennom Østfoldbyene helt til Halden har kollapset på grunn av de enorme kostnadssprekkene. Ifølge regjeringens forslag til ny Norsk transportplan (NTP) 2022-2033, stopper dobbeltsporet i Moss i overskuelig framtid. Det har ført til større fokus på andre mulige jernbaneløsninger gjennom Østfold. Sarpsborg er invitert til å delta i en videre utredning av transportkorridoren og høyhastighets jernbane fra Oslo til Göteborg – Skagerrakbanen. 4. mars sa bystyret – i hvert fall delvis – ja til å bli med videre etter en del forhandlinger de politiske partiene imellom om formuleringene. Om svaret fra bystyret i Sarpsborg er godt nok for de svenske kommunene som står bak prosjektet, gjenstår å se. De har nå gjentatt spørsmålene som de hadde som en forutsetning for at Sarpsborg skulle bli med, men som Sarpsborg bystyre ikke svarte på gjennom sitt vedtak.

Mangelfull

I søknaden fra Norsk Bane kommer det fram at de mener prosjektet Skagerrakbanen har sine åpenbare mangler: «Vår utredning vil også skille seg fra planarbeidet for Skagerrakbanen. Etter det vi forstår, er banen planlagt i betydelig avstand fra Fredrikstad og Moss, som utgjør store og viktige nærings- og befolkningskonsentrasjoner i Østfold. Skagerrakbanen er også planlagt kun for persontrafikk, slik at godstogene henvises til eksisterende baner. Det vil etter vår vurdering ikke gi tilstrekkelig hastighet, kapasitet og konkurransedyktighet for godstrafikken. Vi ønsker å basere våre undersøkelser på en bredere tilnærming og se de forskjellige problemstillingene i en helhetlig sammenheng,» står det i Norsk Banes søknad.

Jørg Westermann har også en kommentar til utredningsarbeidet som Bane NOR har gjort.

– De utfordrende grunnforholdene er noe som Bane NOR burde ha sett på et langt tidligere tidspunkt. Det at en kan bore til 130 meter ved Rolvsøysund og fortsatt ikke nå ned til fjell, er noe NGUs dypforvitringskart viser. Det er mulig å bygge der Bane NOR har planlagt. Men vi vil særlig se på områder der banebygging vil være langt rimeligere, sier Westermann.

– Hvilke traseer er det dere vil presentere?

– Det kan jeg ikke konkretisere nå, men det kan bli flere alternativer, svarer Westermann.

Norsk Bane

Norsk Bane AS er et lite konsulentselskap med mange aksjonærer. Selskapet har årlige inntekter på rundt to millioner kroner og har rundt 350 aksjonærer der 27 er kommuner og fylkeskommuner. De øvrige er bedrifter og enkeltpersoner. Selskapet ble stiftet i 2002, har kontoradresse i Ålesund og har to ansatte. Norsk Bane AS har blant annet levert omfattende utredninger om en ny bane Oslo – Stockholm.

Les også

Sarpsborg er invitert med i prosjekt om høyhastighets jernbane – kommunedirektøren fraråder politikerne sterkt mot å bli med

Les også

Ap, Sp og SV snudde – ble med på høyhastighets jernbane og unngikk politisk nederlag

Les også

Glad for at Sarpsborg ble med på hurtigtoget

Les også

Folksomt på folkemøte om jernbaneutbygging

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.