Gå til sidens hovedinnhold

– Norske veier er ikke dimensjonert for godsvolumene som vil prege fremtiden vår

Enig med Øivind Sund

Jeg viser til Øivind Sunds utmerkede leserbrev om godstransportens ødeleggende virkning på veinettet og vil kort supplere følgende tall for godstransport på bane fra Kina til Europa - distribusjonssenteret i Duisburg, Tyskland.

Eksisterende og varslede investeringer i denne jernbaneforbindelsen mellom Kina og Europa bygger på 7.500 containere i 2012 og prognose om 7,5 millioner containere i 2020. Og dette er bare begynnelsen...

Norske veier er, som Øivind Sund påpeker, ikke dimensjonert for godsvolumene som vil prege fremtiden vår. Derfor er det nødvendig å anvende «forurenser betaler»-prinsippet for å stimulere for gods fra vei til bane - OG BYGGE BANE FOR GODS - knyttet til jernbanenettverk til distribusjonssenteret i Duisburg. Svenskene og danskene er godt i gang!

Det hadde vært interessant å fått politikere i tale i sakens anledning - før valget!

Les også

Og vi privatbilistene skal betale...

Les også

Viken fylke - hjørnesteinsbedriftene trenger dere nå!

Kommentarer til denne saken