Jeg viser til Øivind Sunds utmerkede leserbrev om godstransportens ødeleggende virkning på veinettet og vil kort supplere følgende tall for godstransport på bane fra Kina til Europa - distribusjonssenteret i Duisburg, Tyskland.

Eksisterende og varslede investeringer i denne jernbaneforbindelsen mellom Kina og Europa bygger på 7.500 containere i 2012 og prognose om 7,5 millioner containere i 2020. Og dette er bare begynnelsen...

Norske veier er, som Øivind Sund påpeker, ikke dimensjonert for godsvolumene som vil prege fremtiden vår. Derfor er det nødvendig å anvende «forurenser betaler»-prinsippet for å stimulere for gods fra vei til bane - OG BYGGE BANE FOR GODS - knyttet til jernbanenettverk til distribusjonssenteret i Duisburg. Svenskene og danskene er godt i gang!

Det hadde vært interessant å fått politikere i tale i sakens anledning - før valget!

Les også

Og vi privatbilistene skal betale...

Les også

Viken fylke - hjørnesteinsbedriftene trenger dere nå!