Tiltakene innebærer sterk kostnadsstyring ut året. Det utredes også muligheter for stenging av enkelte anlegg og midlertidig flytting av aktivitet til gunstigere strømsoner, skriver E24.

Det er foreløpig ikke klart hvorvidt Norturas anlegg på Alvim er blant de som blir berørt. Ifølge Nortura har fabrikken i Sarpsborg 350 ansatte. Anlegget i Sarpsborg er Norges største påleggsfabrikk.

E24 har snakket med konserntillitsvalgt som påpeker at det ikke har kommet noe konkret om hvilke fabrikker som kan bli berørt av sparekuttene.

– Det er klart at hvis dette skjer, så vil det berøre de ansatte på våre fabrikker. Men hvordan disse prosessene rigges, det er for tidlig å si. Eventuelle forslag til tiltak vil også bli forelagt styret for vurdering, sier Kenneth Johansen til E24.

Tapte 169 millioner

Tiltakspakken kommer som følge av en betydelig resultatsvekkelse i andre tertial.

Fra januar til august i år fikk kjøttprodusenten et driftsresultat på 209 millioner kroner. Det er en kraftig svekkelse på rundt 500 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Nortura fikk et underskudd på 169 millioner kroner i andre tertial i år, noe som er en nedgang på rundt 400 millioner i forhold til perioden i fjor.

Flere tiltak

I en pressemelding skriver Nortura at konsernet allerede har innført flere tiltak.

Blant annet stopp i ikke tidskritiske prosjekter, full stopp på ikke helt nødvendig reiseaktivitet, arrangementer avlyses eller gjennomføres elektronisk, full ansettelsesstopp, lønnsfrys og kraftig nedtrekk i bruk av ekstern kompetanse.

«Dette er nødvendige tiltak for å bremse prisveksten på mat, men de er ikke ideelle. Kortsiktig kostnadskutt påvirker vekstprosjektene, men er nødvendige for å møte den galopperende inflasjonen», sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Ifølge E24 kan ikke Nortura-ledelsen kommentere resultatsvekkelsen ytterligere før etter klokken 12.

SA har foreløpig ikke fått kontakt med Nortura.