I forbindelse med vedlikeholdsstoppen på jernbanen på Østlandet i sommer vil prosjektet utnytte tidsvinduet til å gjøre diverse arbeider i Moss sentrum og i Sandbukta, melder Bane Nor i en pressemelding.

Anleggsarbeidene er allerede i gang, og Bane Nor har blant annet varslet nattarbeid i Moss helgen 28.-29. april.

Flere hundre meter spuntvegg

Det skal blant annet etableres en 700 meter lang spuntvegg ved Moss Havn, fra området rundt anleggsgropen ved den søndre planovergangen i syd og mot Kleberget.

I tillegg til å ha noe stabiliserende effekt på massene, er hovedhensikten at spuntveggen blir en fysisk sikringsvegg mellom de operative togsporene, og anleggsområdet for nytt dobbeltspor og ny stasjon.

I sommer er det flere strekninger som vil bli berørt:

Lieråsen tunnel, stengt mellom Asker og Drammen stasjon

Stengt uke 26 – 31 (23. juni til og med 5. august)

Helgen 28-29. juli er det stengt Oslo – Drammen

Togene kjører som normalt mellom Asker og Oslo. Spikkestadbanen kjører også som normalt.

Arbeidene berører alle lokaltog og regiontog som kjører på strekningen. Flytoget er også berørt av arbeidene i Lieråsen tunnel.

Østfoldbanen:

Uke 26 (23. juni – 29. juni): Stengt mellom Kolbotn – Rygge og Kolbotn-Mysen/Rakkestad.

Uke 27 – 30 (30.juni - 29. juli): Østfoldbanen østre linje er stengt Oslo S-Mysen/Rakkestad. Østfoldbanen vestre linje er stengt Oslo S-Rygge.

Uke 31 (30. juli – 5. august): Stengt Vestby-Rygge.

NSB og Bane Nor presiserer at den første uken, og da særlig de første arbeidsdagene fra mandag 25. til fredag 29. juni, blir spesielt utfordrende.

For de som har planlagt å ta toget i forbindelse med Norway Cup i uke 31, er det viktig å følge med. Det blir satt opp ekstra busser i den forbindelse.

Buss for tog

Bane Nor har valgt å legge vedlikeholdsstoppet på sommeren for å påvirke færrest mulig pendlere, da det i stor grad sammenfaller med ferietid og skolefri.

NSB lover at det vil bli satt opp alternative måter å reise på, men per i dag er ikke alt klart. NSB kommer med mer spesifikk informasjon rundt alternativene nærmere sommeren.

– Det er viktig at de reisende beregner ekstra reisetid da alternative reisemåter normalt tar lengre tid. Den største utfordringen er rush-tiden inn og ut av Oslo, Asker og Drammen stasjon, og det er viktig at en setter seg inn i hvilke alternativer som er tilgjengelig med tanke på å planlegge godt for sin reise. Vi anbefaler reisende å ikke sette seg i bilen, opplyser kommunikasjonsrådgiver i NSB Gina Scholz.