Konsernsjef i NSB, Geir Isaksen, sier han er svært frustrert på vegne av selskapets togkunder. Isaksen påpeker at kunder på Østlandet i høst har opplevd forsinkede og innstilte tog altfor mange ganger.

– Mange feil på signalanlegg og strømforsyning gjør at punktligheten i august og september for våre passasjertog er på det laveste nivået på flere år. Vi har hatt dipp i punktligheten før, men nå synes vi det har fått en slik dimensjon at vi ønsker å sette dette tydeligere på dagsordenen, sa Isaksen under en pressekonferanse fredag.

Hastemøte

NSB har nå innkalt Bane Nor, som har ansvar for togskinner og infrastruktur, til et krisemøte neste torsdag.

Isaksen viser grafer hvor det tydelig framgår at det er infrastrukturproblemene, ikke NSB som står for mesteparten av årsaken til forsinkelsene og innstillingene.

– Vi har selvfølgelig løpende kontakt med Bane Nor, men nå er situasjonen så vanskelig at vi har bedt om et ekstramøte.

NSB-sjefen oppfordrer Bane Nor til å prioritere «hverdagsleveranser» og daglig vedlikehold fremfor bygging av nye strekninger.

– Vårt budskap er: hvis store investeringer står i veien for den daglige driften, må den daglige driften prioriteres. Hvis Bane Nor mangler penger til den daglige driften, så må pengene heller brukes på hverdagsleveransene enn nye strekninger, sier han.

Gode tall

Isaksen la også fram selskapets tertialtall fredag. I årets åtte første måneder har NSB-konsernet hatt en omsetning på 9.841 millioner kroner og levert et driftsresultat på 639 millioner kroner. Konsernsjefen er godt fornøyd med tallene, men understreker at det er enda viktigere at kundene er fornøyde.

Etter høstens valgresultat forbereder NSB seg også på konkurranse om persontogtrafikken i Norge.

– Det krever at vi reduserer kostnadene våre og tilpasser virksomheten til det vi skal levere i framtiden. Det innebærer en stor omstilling, som vi er godt i gang med, sier Isaksen.

Nettbuss leverer gode resultater, mens det har vært en nedgang i godstrafikken, og CargoNet opplever tøff konkurranse fra norske og internasjonale transportører.

(©NTB)