NVE: - Faren for kvikkleireskred er ikke tilstrekkelig avklart

For snart to år siden fremmet NVE innsigelse til delstrekningen Yven - Alvim i reguleringsplanen for ny fylkesvei 109.