(Fredriksstad Blad): Som leder for Jernbaneforum Øst skal han også konsentrere seg om å få en rask avklaring av hvor jernbanen skal bygges fra Råde til Halden, og ikke minst gjennom Fredrikstad sentrum, hvor over 600 mål er båndlagt.

– Er det realistisk å få bygd ny jernbane fra Råde til Halden? Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje sa nylig at han tror det kommer lange krysningsspor og ikke dobbeltspor.

– Jeg tar det som en selvfølge at vi får dobbeltspor helt til Halden. Spørsmålet er når, ikke om, vi får ny jernbane, sier Ottesen, som også viser til Hurdal-plattformen, hvor regjeringspartiene har beholdt ambisjonen om Inter-City-utbygging til Halden.

Opptatt av både østre og vestre linje

Som leder for Jernbaneforum Øst skal Ottesen kjempe for jernbaneutbygging både på vestre og østre linje på Østfoldbanen. Innbyggerne ved østre linje er opptatt av å få en direkte tilkobling til Follobanen.

Medlemmene av Jernbaneforum Øst er kommunene på begge jernbanestrekningene i Østfold og Viken fylkeskommune. Oslo kommune er også medlem, og i tillegg er LO, NHO og KS medlemmer.

Råde-ordfører René Rafshol er nestleder. Siri Martinsen ga seg som leder etter knappe to år.

– Hun ønsket å få avlastning for vervet for å konsentrere seg om ordførerjobben, sier varaordfører Ottesen.

Avviser bestemt at rett linje er aktuelt

I flere Østfold-byer har jernbaneplaner satt sterke begrensninger for byutviklingen. Som Fredriksstad Blad fortalte nylig har båndlegging hemmet utviklingen av Fredrikstad i 25 år. Fortsatt er det i det blå når vi får Grønli stasjon.

– Har forkjemperne for rett linje fra Råde til Rolvsøy fortsatt en sjanse for å lykkes?

– Rett linje er helt uaktuelt. Jernbanen skal bygges gjennom sentrum av byene. Det ble bestemt for mange år siden, og vedtaket gjelder fortsatt, sier Atle Ottesen.

– Hva synes du om forslaget fra Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, om at Fredrikstad kommune selv skal lage en reguleringsplan for jernbane gjennom sentrum?

– Det må vi komme tilbake til. Det kan bli dyrt. Jeg er opptatt av at vi må få en avklaring av hvor jernbanen skal legges, slik at beboere og næringsliv får mulighet til å utvikle sine eiendommer. Å få en avklaring om båndlegging er en av oppgavene som jeg spesielt vil konsentrere meg om, sier Ottesen.

Håper på penger i statsbudsjettet

– Er det mulig å få startet reguleringsplanarbeidet før 2025, når Stortinget skal vedta ny NTP?

– Det er et mål å få penger i statsbudsjettene og komme i gang med planlegging. Det har vi gitt beskjed om til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. At vi har en statsråd som kjenner Østfolds utfordringer er en stor fordel, mener Ottesen.

– I Moss har Bane NOR møtt på store problemer med kvikklere, som har ført til forsinkelser, og ikke minst store utgiftsøkninger. Kan dette bety stopp i utbyggingen sør for Råde?

– Nei, det er ikke overraskende at vi har lere i Østfold. Jeg tror ikke at kostnadsøkningen i Moss vil stanse jernbaneutbygging sørover fra Råde. Dobbeltsporet kommer, men ting tar tid, sier Ottesen.

– Den samme Græsdal omtalte planleggingen av jernbanen som et stigespill, hvor vi kan rase nedover, viser ikke dette at det nesten er umulig å komme i mål og få bygd jernbanen?

– Også i stigespill kommer deltagerne til mål til slutt. Det vil skje også med dobbeltsporet, sier den nye lederen for Jernbaneforum Øst.