Ladeparken skal kunne lade 40 biler av gangen – kun ved hjelp av solceller og batterier.

Den benytter seg ikke av det offentlige strømnettet, og betegnes som framtidens ladepark.

Inspiria Charge Court vil stå på parkeringsplassen til Inspiria science center, og vil basere seg på et såkalte mikronett – det vil si et lite, selvforsynt strømnett.

Halv pris ved sol?

Blant annet kan det bli mulighet for å gi tilbud på strøm på solfylte dager på Inspiria Charge Court.

– Man ser på nye typer forretningsmodeller i forbindelse med ladeparken, for eksempel ved å gi rabatter ved gode værforhold, som: «Sol i dag gir halv pris på lading,» opplyser Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.

Østfold Energi er en av partnerne i prosjektet.

Det rådgivende ingeniørfirmaet COWI, har bidratt til prosjektet med løsninger innen elektrifisering som beregning på solcellepaneler; byggets utforming med tanke på optimal bruk av energi, samt batteriteknologi for lagring av strøm som elbilene gir fra seg.

Elektrifisering av transport og industri i Norge er en del av det grønne skiftet, men vil være en stor belastning på et allerede overbelastet strømnett, forteller Nebb. Derfor jobber ingeniører aktivt med å finne løsninger på disse problemene – blant annet med mikronett, og med smarte strømnett som styrer energibruket jevnt gjennom døgnet.

– Dette er for å kunne møte FNs bærekraftsmål om ren energi til alle, sier sivilingeniør Ole Christian Nebb i COWI.

– En flott trekonstruksjon

Martin Vatne i Østfold Energi mener at denne typen ladeparker er et stort steg framover for å møte det framtidige behovet for elbil-lading.

– I sommer kommer forhåpentligvis dette til å se ut som en full ladepark hvor folk kommer for å oppleve hvordan lading bør være, og de kommer for å lade på kortreist, grønn strøm. Da vil du ha 40 plasser her i ladeparken med en flott trekonstruksjon over og solceller på taket som produserer strømmen som går til bilene. Ved bruk av sol, batteri og smart laststyring har vi da etablert 40 ladeplasser uten å kreve mer effekt fra nettet, sier han.

Borg Havn ser også på muligheten

Ole Christian Nebb forteller at ladeparken vil kunne levere strøm tilbake til nettet og avlaste store effekttopper der det trengs, hvis for eksempel det startes opp en stor generator eller energipumpe i nærmiljøet.

– Dette kan gjøres ved å ta noe energi fra batteriene i elbilene på lading for å dekke «peaken,» forklarer han.

Mikronett finnes i dag på for eksempel Sola Airport Arena i Rogaland, som er det første i Norge som har etablert ett fullskala 760V DC mikronett. Borg Havn er et industriområde i Østfold som også ser på mulighetene til å være selvforsynte med energi.

Viktig for resten av landet

Når Norge skal kvitte seg helt med fossile biler, og ladeinfrastrukturen skal bygges kraftig ut, vil prosjekter som Inspiria Charge Court være med på å sette en standard for hvordan framtidens ladeparker kan se ut.

– Da står COWI klar med løsningene, sier Nebb og fortsetter:

– Med en kombinasjon av utbygging, smartgrid-er og mikronett kan vi sørge for at strømnettet vårt ikke sprenges når elektrifiseringen av Norge virkelig blir et faktum. Det vil også være et stort behov for økt samspill mellom forbruk, produksjon og lagring for å oppnå gode elektriske økosystem.