Den nye politistasjonen har som formål å styrke politiets innsats mot grensekryssende aktivitet og er lokalisert rett ved en av Norges mest trafikkerte grenseoverganger, Magnormoen.

Politistasjonen skal være operativ inntil en felles norsk-svensk politistasjon i området er ferdig bygget. Den permanente stasjonen skal etter planen stå klar i løpet av 2024 og ligger kun noen steinkast unna den midlertidige.

– Den nye politistasjonen vil bidra til å styrke et allerede nært og godt samarbeid med våre svenske politikollegaer og bidra til at politiet kan bekjempe grensekryssende kriminalitet på en smartere, bedre og mer effektiv måte, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

I første omgang er det norsk politi som flytter nærmere grensen. Før svenskene følger etter om noen år.