Gå til sidens hovedinnhold

– Nye feil om Nye Veier

Svar til Schou

Stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth og Ingjerd Schou (Høyre) fortsetter sin argumentasjon mot en stråmann i debatten rundt Nye Veier.

Her gjentas regnestykker om veibygging som det tidligere er stilt tvil om - også av fagfolk. Og her gjentas også påstanden om at LO og Arbeiderpartiet vil legge ned selskapet Nye Veier.

Vi kan sikkert holde på med diskusjonen om tall og innsparinger på veiprosjekter landet rundt helt til det blir solvarm asfalt og det er sommer, men dette er åpenbart nytteløst.

Så la oss gjenta: Verbet «nedlegge» er det Høyre som har bragt inn i debatten. Fire LO-forbund har bedt om en evaluering av Nye Veier. Og den samfunnsøkonomiske nytten av å ha to veiselskaper i Norge. Arbeiderpartiet har støttet dette.

Jeg sliter med å forstå hvorfor Lønseth, Schou og Høyre er så negativ til å ha en helhetlig gjennomgang av et nytt selskap som bruker milliarder av skattebetalernes penger hvert år.

Er alt bare fryd og gammen, så vil vel også en evaluering vise det.

Les også

– Massiv kampanje fra LO for å legge ned Nye Veier

Les også

– Mer vei raskere og billigere!

Les også

– Tull med tall fra Høyre

Kommentarer til denne saken