– Nye innspill skaper stor usikkerhet

Åge Langeland, tidligere plan- og utbyggingssjef i Østfold. (Foto: Jarl M. Andersen)

Åge Langeland, tidligere plan- og utbyggingssjef i Østfold. (Foto: Jarl M. Andersen)

Av

«Nye innspill til kommuneplanens arealdel skaper stor usikkerhet om mål og virkemidler når det gjelder gjennomføringen. Har de faglige rammeforutsetningene ikke blitt fulgt?» undrer Åge Langeland, tidligere plan-og utbyggingssjef i Østfold.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Denne uka har det kommet inn et par innspill som setter fokus på hvilken målsetting man egentlig skal legge til grunn for kommuneplanens arealdel. Selv om fristen for å komme med nye innspill gikk ut for mer enn to år siden, er det for en drøy måned siden kommet inn et innspill på et nytt stort utbyggingsområde på Guslundåsen.

Like før påske opplyste så kommunedirektøren at behandlingen av ny arealplan var utsatt til 27. august. Denne utsettelsen fører til at Sarpsborg Næringsforening innspill til arealdelen også kommer med i sluttbehandlingen til høsten.

Begge disse to innspillene kan skape stor usikkerhet om innsikt og holdninger når det gjelder kommuneplanens målsetting, prioritering og gjennomføring.

For å ta Guslundåsen først, som ble presentert i SA 16. april med overskriften «Boligfeltet på Guslundåsen kan bli tre-fire ganger så stort som i dag». Stasjonsbyen kan i årene framover bli et av de store utbyggingsområdene i Sarpsborg. Jeg har fått spørsmål fra flere «Hva i all verden er det som foregår i kommunen?» Ifølge SA er det hele fire nye utbyggingsområder i Stasjonsbyen som det er kommet innspill på når kommuneplanens arealdel nå skal rulleres. Avisartikkelen i SA inneholder en detaljert beskrivelse hvilke områder som kan bli aktuelle å bygge ut.

Det blir anført at det er forholdsvis store områder grunneierne nord og øst for dagens bebyggelse på Guslundåsen som ønskes omregulert fra LNF-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder) til boligbebyggelse. Det vil i alt gi flere hundre nye boligenheter. Nøyaktig hvor mange vil være avhengig av fordelingen mellom eneboliger, rekkehus og flermannsboliger - slik det framgår helt riktig av avisinnlegget. Avisinnlegget avslutter med at «skulle alt bli lagt inn i arealplanen betyr det nye boligfelt på til sammen hele 860 dekar i Stasjonsbyen. Det vil i så fall bety en voldsom økning i antallet boliger». Jeg vil anta at antall boenheter for Guslundåsen kan komme opp i mellom 1.000 - 1.500 enheter, med en befolkningstall på 3.000 - 4.500.

SA har videre tirsdag den 21. april et oppslag som heter «Foreslår å bygge ned store områder med dyrket mark». Sarpsborg næringsforening har i innspill til arealdelen foreslått å bygge ned store områder med dyrket mark fra Opstad til Stikkaåsen for at kommunen skal kunne tilby attraktive, vestvendte, solfylte boligtomter med utsikt til vann.

Jeg er helt enig med SA i at dette er et oppsiktsvekkende forslag når en slik storstilt utbygging nå blir fremmet på nytt etter at saken har vært til behandling i Kommunaldepartementet, hvor Jan Tore Sanner har sagt nei. «Vi er realistiske og ser at det kan bli vanskelig, men vi ønsker å synliggjøre behovet», sier daglig leder i Sarpsborg Næringsforening, Mariann Karlsen.

SA stiller følgende spørsmål: «Hvis det er riktig at Sarpsborg Næringsforening ikke ønsker å bygge ned dyrket mark med boliger hvorfor har dere da forslått å gjøre det på store områder som Lundestad, Vister og helt fra Opstad til Haraldstad?» Svaret fra daglig leder i Sarpsborg Næringsforening skaper egentlig stor usikkerhet om hva man egentlig mener hvor det heter: «Fokus i dette arbeidet fra næringsforeningen og eiendomsgruppa, har vært å se på nye områder som egner seg for boligbygging, og å få fokus på områder som ligger mot vest i Sarpsborg, for å utnytte ringvirkningene av sykehuset på Kalnes, som en stor arbeidsgiver».

Det blir anført at forslag til ny arealplan er en såkalt saksordførersak, hvilket innebærer at det er en politiker som skal legge fram forslaget til innstilling. Men det kan ikke være slik at man står fritt når det gjelder å endre de faglige rammeforutsetningene. Eller?

Er det slik at rammeforutsetningene som faglig og politisk legges til grunn for gjennomføringen av kommuneplanens arealdel ikke er oppfattet riktig? Eller har kommunen ved sin informasjon om planarbeidet ikke vært tydelig nok? Dette kommer jo egentlig fram gjennom de to avisoppslagene fra SA når det gjelder Guslundåsen og Sarpsborg Næringsforenings innspill til arealdelen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken