I tillegg innfører regjeringen krav om bankgaranti på 5.000 euro for det første drosjeløyvet og 2.500 euro for påfølgende løyver. Nytt blir også at bilene må registreres som drosjer i kjøretøyregisteret.

– Regjeringen skal stoppe frislippet i drosjenæringen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Regjeringen ønsket seg også krav om fagkompetanse for løyvehaver. Et slikt krav forutsetter imidlertid en lovendring, og Samferdselsdepartementet har ennå ikke sendt inn forslag om lovendring til Stortinget. Dette har departementet planer om å gjøre.

– Vi trenger et krav om kompetanse for løyvehavere. Det er i dag ingen kompetansekrav til disse, kun til sjåfører. Det er problematisk. Hvilke krav som stilles til løyvehavere, har avgjørende betydning for å sikre at vi har seriøse aktører i næringen. Vi ønsker å få dette på plass så tidlig som mulig i 2023, sier Nygård.

I 2020 ble reglene for å kjøre drosje myket kraftig opp. Det ble ikke lenger krav om å tilhøre en taxisentral, og det ble lettere å kjøre drosje som sidejobb. Kommunene har heller ikke fått sette tak på hvor mange drosjer de skal ha.

(©NTB)