Det kommer fram i en pressemelding fra Nav Østfold.

I Østfold er det 4 356 helt ledige personer ved utgangen av desember, 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang med 8 prosent, 367 færre helt ledige sammenlignet med desember 2015.

– Vi ligger helt i tråd med vår prognose som var 4 400 helt ledige i desember, sier fylkesdirektør Arne Hæhre i pressemeldingen.

Det er 1 101 personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i desember. Summen av helt ledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak, bruttoledige, er 5 457 personer, 3,8 prosent av arbeidsstyrken i Østfold.

Lavere ledighet i gjennomsnitt i år

Østfold hadde 4 631 helt ledige i gjennomsnitt per måned hele 2016, 3,2 prosent av arbeidsstyrken mot 4 983 i gjennomsnitt 2015, 3,5 prosent. Vi har hatt et bedre arbeidsmarked i Østfold gjennom året sammenlignet med f eks sør- vestlandet.

Landet som helhet har en gjennomsnittlig ledighet på 3,0 prosent i år, stabilt sammenlignet med 2015.

145 færre helt ledige innen bygg og anlegg

Fra desember 2015 til desember 2016 har det vært størst nedgang i antall helt ledige med yrkesbakgrunn fra bygg- og anlegg og industriarbeid, med henholdsvis 145 og 86 færre helt ledige. Det er nå 417 helt ledige med yrkesbakgrunn fra bygg- og anlegg og 564 med yrkesbakgrunn fra industri.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Askim på 3,8 prosent, Moss 3,7 prosent, Eidsberg på 3,5 prosent, Sarpsborg og Fredrikstad på 3,1 prosent, Halden på 3,0 prosent, og Rygge på 2,8 prosent.

- Så langt ser vi at det er 1,5 prosent, 65 personer, av de helt ledige som kommer fra de bedriftene som tidligere hadde arbeidsplasser på Moss Lufthavn Rygge, skriver Nav i pressemeldingen.