– Viktig å være tydelige foreldre – også i skoleferien

Både politiet og ungdomskontakten i Sarpsborg har gjennom mange år sett hvordan ungdommer har gjennomgått radikale holdnings- og adferdsendringer i løpet av skoleferien, og som har ført til at de har gjort skjebnesvangre valg.