Gå til sidens hovedinnhold

70 barn uten tilbud om fosterhjem

Artikkelen er over 5 år gammel

70 barn og unge står i øyeblikket helt uten tilbud om fosterhjem i Østfold.

Det går fram av en rapport fra Fosterhjemstjenesten i Østfold.

Stort behov

– Behovet for flere fosterhjem i Norge er stort. En betydelig andel av barna som trenger et nytt hjem i Østfold er over 6 år.

Samtidig ønsker de fleste å bli fosterhjem til barn mellom 0 og 3 år, sier avdelingsleder Bjørn Østli til HA.

– Vi har til enhver tid et stort behov for fosterhjem for større barn og ungdommer. Et trygt og godt fosterhjem kan være avgjørende for å hjelpe disse barna og ungdommene til å stå på egne ben i framtida, sier Østli.

Ulik situasjon

Situasjonen for de 70 barna- og ungdommene man nå leter etter fosterhjem til, er høyst ulik.

– Noen bor i beredskapshjem eller institusjon, mens andre bor hjemme i påvente av en endelig avgjørelse av omsorgssituasjonen, sier Østli.

– Barn og ungdom har ulike behov, derfor er Fosterhjemstjenesten på jakt etter forskjellige typer familier, med ulike ressurser, egenskaper og interesser.

Samtidig er det noen fellesnevnere.

Vi ser etter fosterforeldre med god omsorgsevne og overskudd til å gi barna et trygt og godt hjem, men vi stiller også noen generelle krav til fosterforeldre. De må blant annet ha god vandel, stabil livssituasjon og økonomi, sier han.

Fakta: Fosterhjem

  • Ved utgangen av 2014 bodde 11 200 barn og unge i fosterhjem.
  • I Østfold skal Fosterhjemstjenesten rekruttere 120 nye hjem i 2016.
  • Om lag 25 prosent av alle barn i fosterhjem bor i fosterhjem enten i familien eller hos andre som barnet kjenner fra før. Der et mål at enda flere barn skal få fosterhjem i slekt og nettverk.
  • - Ansvaret for opplæring og veiledning av fosterhjemmene er fordelt mellom Bufetat og barneverntjenesten i kommunen.
  • - Den siste brukerundersøkelsen (Synovate 2010) viser at 8 av 10 barn og unge i fosterhjem har det bra der de bor, er trygge og har tillitt til fosterforeldrene. Mange anbefaler andre å bli fosterforeldre og kan selv tenke seg å bli det igjen.
  • - Nylig kom regjeringen med en ny fosterhjemsmelding. Regjeringen ønsker bedre oppfølging av fosterforeldrene, bedre kartlegging av fosterbarna og mer bruk av slekt og nære nettverk som fosterhjem.

 

Må trives med ungdom

– Videre er vi på utkikk etter familier som trives sammen med store barn og ungdom, og som ønsker å hjelpe et ungt menneske på vei til en selvstendig tilværelse, sier Østli.

Fosterhjemstjenesten i Østfold tilbyr et intensivt opplæringskurs for dem som kan tenke seg å bli fosterhjem for en ungdom mellom 13–17 år.

Kan være givende

– Mange unge blomstrer i et fosterhjem som passer dem. Det kan være utrolig givende som fosterforeldre å være en del av denne prosessen, sier Østli som også peker på noen faktorer som er ekstra viktig å tenke på for fosterforeldre for ungdom:

Respekt for barnets biologiske familie er viktig i alle fosterhjemsplasseringer, men kanskje i enda større grad for familier som skal ta imot større barn og ungdom.

Fosterforeldrene må være forberedt på å samarbeide med biologiske foreldre, og legge til rette for et godt samspill med de unges nettverk, fritidsopplegg og skole, sier Østli.

 

Kommentarer til denne saken