Politikere reagerer skarpt på Heimta-avsløringer

Det blåste rundt Heimta da det private omsorgsselskapet skulle ta over ansvaret for en gruppe utagerende asylsøkere. Men det var en mild bris sammenlignet med stormen lederne nå forsøker å stilne.