Runder snart milliarden

Nye aktører ypper seg, men Dahles Auto er fortsatt størst på bil i Østfold.