Boliger for psykisk syke

Et bofellesskap med seks boenheter for psykisk syke og døgnbemanning er under planlegging på Valaskjold.