Vil bygge bolig i LNF-område

Bonde og golfbaneeier Øyvind Erichsen søker om dispensasjon for å bygge hus.