Barnefamilier med lavinntekt kan få 230 gratis bompasseringer i året i Fredrikstad

Ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad taler rådmannen midt imot og gir lavinntektsfamilier støtte til 230 bompasseringer i året.