Frykter at bygget kan rase

St. Olavs Vold er i så dårlig forfatning at sikringsarbeid ikke lenger kan vente.

St. Olavs Vold er i så dårlig forfatning at sikringsarbeid ikke lenger kan vente. Foto:

Rehabiliteringen av St. Olavs Vold er ventet å ta tid, men nå er det prekært for å sikre at ikke bygget raser.

DEL

– Vi har oppdaget at det er brudd i bærebjelker som følge av sopp og råte. Det haster med å få sikret bygget, forteller museumsdirektør Hege Hauge Tofte.

Nå har museet søkt kommunen om å sette i gang sikringsarbeidet. Tilstanden er kritisk og museet mener det er tvingende nødvendig å iverksette tiltakene.

Kan rase

– Vi kan ikke vente. For å hindre mer skade på bygget og forlenge levetiden må sikringsarbeidet starte allerede nå denne våren. Vi kan ikke gå inn i en høst og vinter til, mener Tofte.

Forfallet skjer raskt og ifølge Borgarsyssel museum er den planlagte rehabiliteringen avhengig av at bygget nå i første omgang sikres.

– Slik situasjonen er i dag er det stor fare for sammenbrudd i bærende konstruksjoner – og med det vil kostnader og arbeid knyttet til rehabilitering bli betydelig større og mer kostnadskrevende, opplyser Line Kjølberg i søknaden til Sarpsborg kommune.

Museet er nå villig til å bruke rundt 1,7 millioner for å sikre bygget.

– Sarpsborg kommune ga 850.000 kroner og viser med det hvor viktig de mener dette prosjektet er. 1,7 millioner ønsker vi å bruke for å kjøpe oss tid, sier Hauge Tofte.

Mangler 23,6 millioner

Rehabiliteringen av St. Olavs Vold er budsjettert til å koste 35,4 millioner. Regjeringen har kommet med lovnader om å bidra med 11,8 millioner under forutsetning at resten av beløpet skaffes til veie, men de siste 23,6 millioner mangler fortsatt.

Hege Hauge Tofte er positiv til at de skal lande finansieringen.

– Vi har god dialog med Sarpsborg kommune og Viken: Pengene må reises lokalt, og vi har veldig god tro på at mer finansiering kommer. Dette er et så viktig prosjekt, som legger vekt på at dette prosjektet er viktig å gjennomføre av flere årsaker. Bygget bærer på en viktig historie og er en av få arbeiderboliger av denne sorten igjen. Bygget har røtter helt tilbake til 1840. Hun mener et slikt prosjekt blant annet kan bli et viktig møtested, en plass for integrering, og historieformidling.

– Dette er midt i blinken for museets samfunnsansvar, og det er et stort og viktig ansvar vi har for å ta vare på dette bygget.

Artikkeltags