– Ekstra alvorlig når offentlige etater bommer på lover og regler

Tror kommunen risikerer bøter for å drive ulovlig transportvirksomhet.