Måtte rive ulovlig brygge i Bussevika

En drøyt åtte år gammel ulovlig oppført brygge i Bussevika, ble revet for rundt tre uker siden.