Taper 80 millioner kroner på flytting av Hafslund-bommen

En ny plassering av bomstasjonen langs riksvei 111 på Hafslund betyr en reduksjon på 80 millioner kroner i bompenger til finansiering av fase to i Bypakke Nedre Glomma.