Gå til sidens hovedinnhold

Dårlige grunnforhold på Alvim og Yven

Artikkelen er over 5 år gammel

Nye geotekniske undersøkelser viser at det i noen områder på Alvim og Yven er kvikkleire/sprøbruddsleire i grunnen. Dette får konsekvenser både for grunneiere, beboere og offentlig infrastruktur.

I løpet av den siste tiden er det gjennomført undersøkelser av grunnen i Alvim- og Yvenområdet i forbindelse med planleggingen av ny fylkesvei 109. Det er geoteknikere fra Multiconsult som har gjennomført grunnundersøkelsene etter oppdrag fra Statens vegvesen i Østfold, skriver Sarpsborg kommune på sine hjemmesider.

De dårlige grunnforholdene kan få konsekvenser for utbyggingen av 109-veien. Grunnforholdene vil kunne gi begrensninger på hva som kan gjøres med veien, men også føre til økte kostnader på grunn av sikringstiltak.

Også næringsliv, kommunen og andre offentlige aktører påvirkes av dette, fordi dårlig sikkerhetsnivå i forhold til regelverket kompliserer flere planer for infrastruktur og utnyttelse av det aktuelle området.

- På grunn av de resultatene som så langt er blitt kjent, har Sarpsborg kommune valgt å se på hele det berørte området som utfordrende. Av hensyn til sikkerheten må vi derfor ilegge alle grunneiere i dette området en del begrensninger på egen eiendom, sier kommunesjef teknisk Erik Gressløs i Sarpsborg kommune til egen nettside.

Blant de berørte prosjektene er et område ved Teglverksveien, som det tidligere er gitt tillatelse til å utvikle med flere boliger. Denne reguleringsplanen må nå suppleres i henhold til NVEs krav, varsler kommunen.

Også Jernbaneverket er varslet om funnene.

Allmøte onsdag

Førstkommende onsdag inviterer kommunen til allmøte om grunnforholdene på Alvim og Yven.

Møtet er et av grepene som gjøres for å imøtekommet spørsmål berørte og andre måtte ha.

Dette møte er på Hannestad skole onsdag 21. oktober klokken 18.00 og er åpent for alle. '

- Det vil bli anledning til å stille spørsmål, heter det i informasjonsbrevet kommune har sendt ut har sendt ut til 200 grunneiere i de aktuelle områdene.

– Skulle det være noe man lurer på for øvrig er det selvfølgelig også bare å ta kontakt med oss i kommunen, forteller leder Jon M.S. Myrli i enhet byggsak, landbruk og kart.

Myrli er sammen med teamleder Hanne Cecilie Høgmo kommunens kontaktpersoner i saken.

Kommentarer til denne saken