Samtidig har Kirken registrert 549 innmeldinger på de fire dagene som er gått siden den nye løsningen ble tilgjengelig på Den norske kirkes nettsider. De aller fleste utmeldingene kom den første dagen, med 10.854 utmeldinger.

Hittil i år har Den norske kirke mottatt 24.278 utmeldinger og 1.369 innmeldinger.

Var forberedt

Ledende biskop i Den norske kirkes bispemøte, Helga Haugland Byfuglien, er ikke overrasket over at mange melder seg ut.

– Vi var forberedt på et betydelig antall utmeldinger og har stor respekt for det enkelte menneskes valg. Disse signalene tar vi alvorlig. Vår oppgave fremover er å gi videre det kristne budskapet og slik formidle hvilken viktig plass kirken kan ha i menneskers liv, sier hun.

Direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet tror mange som allerede hadde bestemt seg, benyttet anledningen til å melde seg ut elektronisk, og at dette er årsaken til det høye antallet utmeldinger mandag.

Ikke for enkelt

– Selv om det aldri har vært vanskelig å melde seg ut av kirken, har mange latt være å sende utmeldingsskjema eller rette feil i registeret. Denne selvbetjeningsløsningen gjør det enklere å melde seg ut, sier Johnsen.

Tilgangen til medlemsregisteret via nettet legger til rette for enklere feilretting og mer direkte kommunikasjon med folk, og er et viktig ledd i kirkens digitale satsing. Johnsen mener likevel ikke det er blitt for enkelt.

– Målsettingen med bedre digital tilrettelegging er at folk ser at kirken er der for dem. Den norske kirke har 3,8 millioner medlemmer, eller omkring 73 prosent av landets befolkning. Alle som er døpt og ønsker å høre til i kirken, er velkommen som medlemmer, sier kirkerådsdirektøren. (©NTB)