Jernbanedirektoratet skrinlegger rett linje: Jernbanen skal gå gjennom byene

Jernbanen skal bygges gjennom Fredrikstad. For at jernbanen skal fylle sin funksjon må den fortsatt gå gjennom byene, fastslår Jernbanedirektoratet. Konklusjonen er at rett linje gir en dårligere løsning.