Inngikk forlik med dem som solgte verdiløse aksjer til eldre

Advokat Pål Sverre Hernæs fra Advokatfirmaet Hjort representerte arvingene etter to avdøde menn som satset sine sparepenger i selskaper som har gått med dundrende underskudd i alle år. Han bekrefter at saksøkerne har inngått forlik med dem som solgte aksjene, men ønsker ikke å kommentere innholdet i forliket.

Advokat Pål Sverre Hernæs fra Advokatfirmaet Hjort representerte arvingene etter to avdøde menn som satset sine sparepenger i selskaper som har gått med dundrende underskudd i alle år. Han bekrefter at saksøkerne har inngått forlik med dem som solgte aksjene, men ønsker ikke å kommentere innholdet i forliket. Foto:

Arvingene etter to avdøde menn som skal ha blitt forledet til å kjøpe verdiløse aksjer til overpris i to selskaper har nå inngått forlik med dem som solgte aksjene.

DEL

Fire sentrale personer bak selskapene Norwegian Investment AS og Comex Markets AS ble avkrevd millionerstatning av familiene til to avdøde menn som arvingene mener ble lurt til å investere sparepengene sine i de to selskapene, og det var planlagt hovedforhandling i Oslo tingrett i neste uke.

Men denne uka ble det inngått forlik mellom partene, og rettssaken vil derfor ikke bli avholdt.

Les også: Saksøker de som solgte 80-åring verdiløse aksjer

Flere eldre personer i 70- og 80-årsalderen investerte i 2014 og 2015 flere millioner kroner i de to selskapene, som i alle år har drevet med dundrende underskudd. Comex Markets AS gikk også konkurs i begynnelsen av januar i fjor, like før både Sarpsborg Arbeiderblad og Dagens Næringsliv satte søkelyset på hvordan de sentrale personene i selskapene og en investeringsrådgiver fra Sarpsborg hadde operert gjennom salg av unoterte aksjer til en rekke eldre mennesker.

Fryktet pengene var tapt

Høsten 2017 slapp Finanstilsynet en tilsynsrapport der det konkluderes med at Comex Markets AS har gjort seg skyldig i alvorlige og systematiske brudd på verdipapirhandelloven og at selskapets befatning med salg av aksjer i Comex Markets og Norwegian Investments har utgjort et grovt misbruk av kundenes tillit. Rapporten slår også fast at det var påfallende mange eldre blant småaksjonærene som hadde satset sine sparepenger på selskaper som «reklamerte» med store gevinster i forbindelse med bygging av en hyttegrend midt i Birkenriket på Rena, og at de solgte sine egne aksjer i selskapene til overpris til småaksjonærene.

Men dette hytteprosjektet har aldri blitt realisert, og småaksjonærene har vært nødt til å se langt etter noen form for avkastning på sine investeringer.

Bjørn Aarum fra Sarpsborg var blant de mange eldre som investerte sine sparepenger i disse selskapene. Det var først etter hans død i fjor som hans kone og tre barn ble klar over hvor han hadde plassert sine sparepenger. Etter hans død fant familien tegningsblanketter på kjøp av unoterte aksjer og overføringer til broren til en investeringsrådgiver bosatt i Sarpsborg på til sammen 1,7 millioner kroner. Tegningen av disse aksjene ble gjort da Aarum var 80 år gammel.

Da familien begynte å undersøke selskapene, fant de ut at dette var selskaper som aldri hadde gått med overskudd.

Familien fryktet at pengene var tapt, men fikk etter hvert nytt håp, og saksøkte fire sentrale personer bak disse selskapene.

Tok arrest i 5 millioner

Mandag i neste uke skulle etter planen rettssaken mot de fire ha startet i Oslo tingrett. Søksmålet mot disse fire var tatt ut av arvingene etter Aarum og arvingene etter en mann fra Akershus, som investerte enda mer penger i disse selskapene enn Sarpsborg-mannen.

I februar i fjor ga Oslo byfogdembete saksøkerne medhold, og besluttet at det kan tas arrest i formuesgoder fra de fire saksøkte for inntil 5.031.497 kroner. Oslo byfogdembete skrev i sin kjennelse at de til sammen fire millioner kronene de to avdøde mennene hadde investert i de to selskapene er tapt. Dagens Næringsliv meldte på samme tid at Namsfogden hadde tatt arrest i bankkontoer, to BMW-er, En Harley Davidson motorsykkel og en Porsche, som tilhører de saksøkte. Dette ble gjort som ledd i å sikre seg at penger kan innkreves dersom søksmålene fra de etterlatte nådde fram i retten.

Unoterte aksjer

  • Flere faktorer skiller unoterte aksjer fra noterte aksjer. Disse faktorene er åpenbare, men likevel verdt å ha i bakhodet:
  • Mangel på offentlig informasjon: Den viktigste forskjellen er at ikke-børsnoterte selskaper ikke plikter å gi den samme offentlige informasjonen om selskapet som børsnoterte selskaper. Unoterte selskaper må levere årsrapport til Brønnøysundregistrene, men sjelden kvartalsrapporter. Børsanalytikere skriver dessuten oftere om noterte selskaper.
  • Ingen børsnoteringskrav: Noterte selskaper må oppfylle en rekke formelle krav til selskapet, for eksempel informasjonsplikt og minimumsstørrelse. Slike krav stilles sjelden til unoterte selskaper.
  • Risiko: Unoterte aksjer regnes å gi langt større risiko ved investering. Mange unoterte selskaper er nye. Mange selger produkter og tjenester som ennå er under utvikling eller ikke har vært testet i markedet.

Kilde: dinside.no

Familien etter avdøde Bjørn Aarum krevde i utgangspunktet at de fire saksøkte i fellesskap skulle betale inntil 1,6 millioner kroner i erstatning til enken Berit Aarum og 111.498 kroner i erstatning for avsavnstap i forbindelse med at Aarum investerte i en markedswarrant. De krevde også at den ene av de fire saksøkte skulle betale Berit Aarum 115.000 kroner.

Den tre dager lange tvistesaken omfattet også arvingene til en avdød småaksjonær fra Akershus, som også hadde investert sine sparepenger i de to ovennevnte selskapene. Her krevde saksøker at de fire saksøkte skulle betale inntil tre millioner kroner i erstatning til hans arvinger og 234.143 kroner i avsavnstap.

– Tjent betydelige beløp

Prosessfullmektigen for arvingene til de to småaksjonærene, advokat Pål Sverre Hernæs fra advokatfirmaet Hjort, krevde også at de fire saksøkte skulle dømmes til å betale sakens kostnader.

I sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett, som ble levert inn til Oslo tingrett nyttårsaften, skriver advokaten at de fire saksøkte har tjent betydelige beløp på aksjesalgene til de to avdøde mennene, og at eierandelene de to sitter igjen med i Norwegian Investment AS er uomsettelige og verdiløse for saksøkerne.

– Norwegian Investments regnskapstall viser at selskapet ikke har hatt driftsinntekter siden 2012 og har hatt negativt driftsresultat i alle år, skriver Hernæs i sitt sluttinnlegg.

Han mener at de saksøkte ved å selge unoterte og illikvide aksjer i Norwegian Investment og Comex Markets på en grov måte har tilsidesatt de to småaksjonærenes interesser.

De fire saksøktes prosessfullmektig i denne hovedforhandlingen er advokat Fredrik Berg. Han avviste kontant søksmålet og legger i sitt sluttinnlegg som også ble oversendt Oslo tingrett nyttårsaften i fjor at de fire må frifinnes og at de også må tilkjennes sakens omkostninger.

– Selgerne av aksjene, de saksøkte, har selv investert sine midler og sin karriere i disse selskapene. Det har vært full åpenhet om salgsobjektene, skriver Berg, og viser også til at saksøkerne har framsatt en rekke beskyldninger som de saksøkte er forferdet over å bli møtt med.

– Har satset alt selv

– Blant annet framsettes beskyldninger og bedrageri for salg av aksjer i selskapene de selv har satset alt på. Søksmålet er et forsøk på å gå på gründerne personlig for å hente ut gevinst før aksjene realiseres. Som arvinger ønsker saksøkerne dermed å gå utenom den alminnelige kommersielle risiko som de opprinnelige kjøperne tok, skriver han videre.

I sitt sluttinnlegg anfører advokat Berg at de fire saksøkte har forsøkt å løse saken, har tilbudt rettsmekling og at Akershus-mannens arvinger har takket nei til å bli kjøpt ut med kostpris.

– Arvingene har avvist alle forsøk og svart med å inngi en åpenbart grunnløs anmeldelse. Saksøkerne fører dessverre en aggressiv og lite formålstjenlig linje, står det å lese i hans sluttinnlegg.

Men uka før partene etter planen skulle møtes i Oslo tingrett, fikk saken en løsning. Advokat Pål Sverre Hernæs bekrefter at det nå er inngått forlik mellom partene.

– Jeg kan bekrefter at saken er forlikt, men vi ønsker ikke å kommentere innholdet, skriver Hernæs i en SMS til Sarpsborg Arbeiderblad tirsdag ettermiddag denne uken.

Politiet etterforsker

Samtidig som den sivile tvistesaken nå starter i Oslo tingrett, pågår det også en politietterforskning mot personene bak Comex Markets, som er anmeldt for bedragerier mot de to avdøde mennene.

Berit Aarum og hennes familie fikk beskjed fra politiet i romjula 2017 om at anmeldelsen hun kom med var henlagt. Denne henleggelsen ble påklaget, og statsadvokaten beordret i fjor ny etterforskning i saken. Sakskomplekset ble først overført til Oslo politidistrikt, som skulle etterforske saken, men i fjor høst ble saken sendt tilbake til Økoteamet i Øst politidistrikt.

Avsnittsleder Siw-Monica Eriksen ved etterforskning av Økonomi og miljø i Øst politidistrikt bekrefter overfor Sarpsborg Arbeiderblad at Øst politidistrikt har iverksatt etterforskning.

– Det er blitt gjort noen etterforskningsskritt, men det er fortsatt mye etterforskning som gjenstår. Men dette er en sak som vil få høy prioritet, sier hun til Sarpsborg Arbeiderblad.

Artikkeltags