Fra en til seks boenheter

Den gamle eneboligen er revet og nå skal det settes opp til sammen seks boenheter her.