Utbygger vil fortette, men området har verdier kommunen ønsker å bevare

Concensus Eiendom har planer om å fortette Rolighetsveien 52. Naboene raser og kommunen er skeptisk.