Omlag 60 asylsøkere tok bena fatt og gikk fra akuttmottaket på Kolstad utenfor Sarpsborg, til sentrum, lørdag kveld. Totalt bor det 180 personer på mottaket.

– Vi får dårlig med mat og det er ingen transport slik at vi kan komme oss til byen for å handle, forteller en av asylsøkerne.

De ønsker å være anonyme.

– Vi ønsker ikke problemer på grunn av dette, men vil sette søkelys på saken, forklarer en annen.

– Det er også store forskjeller i hvordan vi blir behandlet, noen av de som jobber der viser omsorg og at de bryr seg mens andre oppleves som slemme, sier samme person.

De ønsket i utgangspunktet å bli hørt i sin sak og så etter både rådhuset og politistasjonen.

Har gått til byen fem ganger

En av asylantene vi møter på torget forteller at han har gått til sentrum fem ganger. En omlag 8,5 kilometer, eller halvannen til to timer lang gåtur, hver vei.

– Vi har i utgangspunktet ikke planer om å tilby transport nå, sier Skjalg Sundby, daglig leder ved akuttmottaket på Kolstad.

Han forteller at de som bor på akuttmottaket ikke mottar dagpenger og mener at dette frustrerer en del, særlig de som røyker.

– Der er vi kontakt med UDI for å se om vi kan gjøre noe med det, forteller han.

Bildeserie

BILDER: Gikk til sentrum

 

– Forstår at vi kan bli her en stund

– Vi forstår at det er vanskelig å finne en mer permanent plass til alle er her og som kommer, men det er ikke mye vi ber om, sier samme person som forteller om forskjellsbehandlingen.

Utover de dårlige matforholdene fortelles det om dårlig vasking av toaletter og lite å gjøre på stedet. Bilder fra stedet viser lite delikate bad. Penger ble ikke nevnt fra noen av personene på stedet.

– Når det gjelder renholdet, så er det noe som vi må vurdere om vi må forbedre, der kan jeg til en viss grad si at rutinene våre må skjerpes inn, når det er sagt må også de som bor der ta ansvar også, er Sundbys svar.

– Vi har dårlig forbindelse mot internett og mange personer deler på en tv, sier han.

– Vi fikk beskjed om at vi skulle være her opp mot 10-15 dager, nå har de fleste vært her i fire uker, legger han til.

Det bekreftes av mottaket.

– Det er en familie som er flyttet og en person som kom i slutten av oktober, ellers har de vært der i fire uker, sier Sjalg Sundby

Overrasket over aksjonen

– Vi får vårt siste måltid klokken 18, etter det er det kun barn som kan få noen brødbiter, sier han. Han hevder de heller ikke får oppbevare mat på rommet.

Det frustrerer også at de små porsjoner av de ønsker å spise, som egg til frokost.

– De får tre måltider, det standardmengder fra et cateringselskap, sier Sundby.

– De skal få de mengdene de trenger, hvis de mener det blir tomt så vil vi ta et møte med iss for at det ikke skal skje, sier han.

Han har selv snakket med de som gikk til Sarpsborg og beskriver det som en generell misnøye med mottaket.

– Når de først startet å ta opp ting, kom alt, personale, renhold, mat, mengde mat, penger og transport, beskriver han.

– Kom dette overraskende på deg?

– Jeg hadde ikke ventet at de skulle gå fra mottaket, nei.

Han understreker de personene som gikk ikke fremsto som voldelige eller problematiske. Noe de også understreket overfor ham. Personene skal i all hovedsak være single menn.