VAM AS driver Kolstad-mottaket og fem andre ordinære asylmottak.

Mugg og råte

VG omtalte i går det Vestfold-baserte selskapet som får tilsynslakt ved flere mottak samtidig som eierne tar ut millioner i utbytte og gevinst.

– Totalt ble asylselskapet VAM AS bedt om å utbedre 61 forhold etter inspeksjoner av boligene de bruker, eller har brukt, til asylmottak, skriver VG.

Disse forholdene dreier seg ikke om asylmottaket på Kolstad. Tilsynene er utført ved VAMs mottak på Gjøvik og en rekke bygninger som hører til mottaket i Søndre Land.

– De offentlig finansierte mottakene får kritikk for mugg, råte, skitt og manglende ventilasjon.

Doblet omsetningen

Regnskapet til VAM AS avslører hvor lukrativ mottaksbransken var ifjor, skriver VG.

Selskapet nær doblet omsetningen fra 2014, fra 20 til 38 millioner.

De to eierne, Tom Gunnar Børresen og Bjørn Arvid Thorsen, tok ut nærmest hele overskuddet, totalt fire millioner kroner, i utbytte.

– Videre fikk Børresen, som er daglig leder i selskapet, en godtgjørelse på 1,2 millioner kroner i tillegg til lønnen på 1,3 millione, skriver VG.

Styret, som i tillegg til eierne består av Berit Andreassen Thorsen, fikk totalt to millioner i lønn og godtgjørelser.