Ingen ville diskutere parkering med kommunen

Parkering: Nå er det innkjøring forbudt inn i Oskars gate fra Glengsgata. Grunnen er at det er etablert nye parkeringsplasser på begge sider i Oskars gate mellom Glengsgata og Jernbanegata, noe som er i tråd med den tidligere vedtatte sentrumsplanen.
I framtiden ønsker Bypakke Nedre Glomma et enda mer levende sentrum, og varsler færre parkeringsplasser i sentrum.

Parkering: Nå er det innkjøring forbudt inn i Oskars gate fra Glengsgata. Grunnen er at det er etablert nye parkeringsplasser på begge sider i Oskars gate mellom Glengsgata og Jernbanegata, noe som er i tråd med den tidligere vedtatte sentrumsplanen. I framtiden ønsker Bypakke Nedre Glomma et enda mer levende sentrum, og varsler færre parkeringsplasser i sentrum. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Sarpsborg kommune inviterte til åpent møte om arbeidet med en felles parkeringspolitikk i Nedre Glomma tirsdag.

DEL

Parkeringspolitikken skulle skape debatt i Glenghuset tirsdag kveld. Problemet var at ingen kom. 

– Vi har hatt et møte med noen fra næringslivet før dette planlagte debattmøte, forteller prosjektleder ved Bypakke Nedre Glomma Gry Rustad Pettersen til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Hvorfor kommer det ingen?, Spør de.

– Men det kan jo hende at de har fått svar på det de ønsket. Næringslivet i byen har vært gjennom en spørreundersøkelse og etter møtet med noen av dem, var de positive, sier Rustad Pettersen.

Ønsker et levende sentrum

Konsulenter fra Via Trafik var til stede for å komme med foreløpige forslag til en felles parkeringspolitikk for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.

Levende sentrum: Bypakke Nedre Glomma skal tilrettelegge for et levende sentrum i årene som kommer.

Levende sentrum: Bypakke Nedre Glomma skal tilrettelegge for et levende sentrum i årene som kommer. Foto:

Sarpsborg kommune, Via Trafik og prosjektleder ved Bypakke Nedre Glomma Gry Rustad Pettersen ønsket tilbakemeldinger på forslaget og analysen som ble presentert for konsulentene på tirsdagens møte.

Utredningen er en del av Bypakke Nedre Glomma, som er et samarbeid mellom Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Planene går på framtiden transportsystem i Nedre Glomma, med en målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange.

De ønsker et enda bedre sentrum.

– Planen er at det skal bli et levende Sarpsborg sentrum, fastslår Cecilie Sommer i Vla Trafik.

– Det kommer til å bli færre parkeringsplasser i sentrum, og vi ønsker å tilrettelegge for gang- og sykkelveier i framtiden, legger hun til.

– Pluss et mye bedre kollektivtilbud, skyter Rustad Pettersen inn.

Ingen kom til debatt

Kvelden i Glenghuset gikk ikke som planlagt, og det ble ingen debatt.

Man kan nok stille mange spørsmål til hvorfor ingen ønsket å drøfte den felles parkeringspolitikken med Sarpsborg kommune, Vla Trafik og Bypakke Nedre Glommas prosjektleder.

Var arrangementet godt nok annonsert? Eller er ikke sarpingene interessert?

Artikkeltags