Samarbeidet mellom Synnøve og Jan har vakt internasjonal oppsikt

Både produksjonen og kvaliteten på bølgepapp fra Glomma Papp har gitt gode resultater, etter at limet er blir forsterket med Exilva fra Borregaard.