Ikke siden 2014 har svenskekrona vært så lav

Nå får du rekordmye igjen for den norske krona på svenskehandelen.